Aquest Pla Director és un projecte de rehabilitació de la llera del riu Llobregat i els seus afluents Anoia i Cardener que establirà recorreguts i convertirà en transitables més de 300 quilòmetres a la vora del riu, amb inici de la Via a Castellar de N’Hug i finalització al Prat de Llobregat. Aquesta via permetrà que s’hi puguin fer excursions a peu o recorreguts en mitjans no motoritzats com la bicicleta o el cavall i passarà pel nostre municipi.

Abrera en Comú, en aquesta etapa prèvia a l’aprovació inicial del Pla Director, hem defensat dos criteris bàsics:

  • Aprofitar camins existents, sense eixamplar-los, per al traçat de la Via Blava al seu pas pel nostre municipi per no augmentar la petjada antròpica sobre el territori.
  • Una passera per a vianants i bicicletes que permeti la connexió entre el nucli d’Abrera i els barris de la banda esquerra del riu, enfront d’altres opcions més intrusives en la zona fluvial, com ho seria per exemple un gual inundable. La Via Blava travessa el riu a l’alçada d’Abrera i la passera permet complir aquesta funció i respecta el contingut de la moció que va aprovar el ple municipal per unanimitat a proposta d’ANDA.

Davant la manca d’informació pública sobre aquest projecte per part del govern municipal, Abrera en Comú expliquem què es vol fer i quina és la nostra posició, des de la defensa del medi natural abrerenc i el respecte als acords presos pel ple municipal.