En aquest article es pretén denunciar l’estil que ha pres el govern en la seva relació amb la transparència i les bones pràctiques. Malgrat soni recurrent, no s’ha de permetre la normalització de la política del miratge. Política que han practicat des del principi de la legislatura. Consisteix en l’ús dels canals de comunicació per generar una aparença de treball, i així ocultar que Abrera està embussada: ni cap enrere ni cap endavant. Un conformisme de gestió que va ‘posant pedaços‘ als problemes sense abordar-los enterament.

Un exemple és quan llegim al AbreraInfo o escoltem en els actes públics que organitzen ‘processos de participació’. No és cert. O bé no entenen el que és un procés de participació ciutadana (debat col·lectiu, participació horitzontal, funcionament democràtic, obert a tots i totes les ciutadanes…); o bé estan maquillant algunes actuacions, perquè saben que s’apropen les eleccions i no han desenvolupat cap política transformadora, a llarg termini, que inverteixi aquest paradigma d’immobilisme.

No han executat mocions que vam presentar Abrera En Comú i que han estat aprovades pel ple, com penalitzar en la contractació pública a les empreses que desvien diners a paradisos fiscals; traspassar els fons a la banca ètica; la redacció del reglament per determinar què és un habitatge buit; entre moltes altres. També han vetat mocions d’iniciativa feminista, les intencions de les quals eren influir la perspectiva de gènere, en tots els departaments, com a criteri indispensable per prendre decisions.

Van ‘posant pedaços’ perquè Abrera sobrevisqui al creixement demogràfic (que no han  estat capaços de veure) que planteja problemes com la massificació d’alumnes en el institut, l’augment de la demanda d’instal·lacions esportives, la falta de serveis de proximitat o els problemes en el servei de transport. Pensaríem que el POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal) està per intentar vehicular solucions territorials e infraestructurals per a aquests problemes, però també el tenen paralitzat.

La política del miratge ens portarà a una situació insostenible. Encara tenim la sort de poder canviar aquesta situació. Deixem d’imaginar una Abrera com a motor de canvi al Baix Llobregat i fem-la possible!