El conjunt del Consistori ratifica la moció presentada per Abrera En Comú que considera que el Pla Director Urbanístic d’Infraestructures de la Ròtula Martorell-Abrera suposa una transformació forçada que tindrà conseqüències greus sobre la població i la seva salut, i sobre l’entorn natural

 

Al ple del 27 de setembre, el grup municipal d’Abrera En Comú ha presentat una moció que exigeix al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya complir i recollir una sèrie de principis i reivindicacions al PDUI de la Ròtula Martorell-Abrera. La proposta ha estat complementada amb esmenes de l’equip de govern i d’altres grups municipals.

El PDUI de la Ròtula Martorell-Abrera és una projecció d’infraestructures de gran impacte i pressió al territori del Baix Llobregat Nord. Abrera En Comú denúncia que la Generalitat de Catalunya ha plantejat aquest pla sense diàleg institucional i sense processos de participació ciutadana que recullin els interessos del territori i de tots els agents socials, polítics i econòmics.

“Hi ha un moviment important al municipi com perquè la veu, tant de la institució com dels agents socials i ambientals, arribi a l’autor d’aquest PDU, i així reivindicar el respecte que no s’ha tingut a la sobirania local i a la participació del municipi en aquest disseny, que afectarà a les nostres vides i ens condicionarà el futur de manera molt lesiva” va assegurar la regidora d’Abrera En Comú, Cristina Bigordà, al ple municipal.

La moció del Grup Municipal d’AeC inclou un decàleg on es reivindiquen al·legacions concretes a la planificació que fan des del Departament de Territori. També denúncia que el PDUI no obeeix a cap criteri de racionalitat ni sostenibilitat, sinó que és una proposta pròpia del model crecentista del segle XX.

“El PDU ens planifica infraestructures noves al Baix Llobregat Nord i a Abrera, especialment, quan encara no s’han acabat obres que porten greus i llargs endarreriments. Considerem que el dèficit de gestió i planificació del PDU és irresponsable” va assegurar Abrera En Comú a l’exposició de motius.

La regidora Cristina Bigordà recolza aquestes declaracions explicant que el PDUI no té ni agenda pressupostària, ni un pla amb calendaris d’obres, ni mecanismes de compensació a les infraestructures que causen un important impacte. A més, es destaca una important manca de rigorositat tècnica del PDU en els informes d’impacte de mobilitat o trànsit. Tampoc analitza l’impacte mediambiental sobre l’aire, els efectes sobre la salut de la població, el grau de contaminació acústica i lumínica, ni l’efecte barrera que les infraestructures impliquen per l’entorn natural.