L’oposició vota en bloc a favor de la moció presentada pel Grup Municipal d’Abrera En Comú sobre el compliment amb el deure de la transparència

 

Al ple del 27 de setembre, el grup municipal d’Abrera En Comú ha presentat una moció que demana la convocatòria urgent d’una comissió per corregir la deriva de gestió personalista i poc democràtica de la informació i la comunicació públiques per part del govern municipal. La proposta també acordava reprovar el govern (PSC-ERC-CiU) per fer un ús partidista de la gestió de la informació pública i els mitjans de comunicació local.

“No creuen vostès que és fer un mal favor a la democràcia i als drets dels veïns i veïnes del nostre poble que, cada cop que un Grup Municipal vulgui accedir a alguna informació, hagi de denunciar el govern davant la Comissió de Garanties de la Llei de Transparència?”, ha manifestat Joaquín Eandi, regidor d’Abrera En Comú.

El regidor fa referència a les tres resolucions que la GAIP (Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública) ha fallat a favor de les recomanacions que havia plantejat Abrera En Comú davant l’ocultament d’informació del govern municipal d’Abrera. La primera, interposada al 2016, al·ludia a la demanda de la documentació preparatòria de la revisió del POUM. Les altres dues s’han interposat al 2018 al no rebre la documentació dels diversos estudis del servei de l’aigua i el projecte executiu de nou accés provisional a Ca n’Amat.

Per altra banda, AeC va denunciar que, al Portal de Transparència del web municipal, no està publicada tota la informació que la Llei de Transparència 19/2014 dictamina que ha d’estar publicada.

“Amb totes aquestes evidències podem parlar d’un equip de govern que utilitza la gestió de la informació pública i els mitjans de comunicació municipals pels seus interessos i en contra de la legislació vigent i de l’ètica exigible en la gestió dels assumptes públics” va concloure el regidor d’Abrera En Comú, Joaquín Eandi.

Tots els partits de l’oposició van donar suport a la moció d’Abrera En Comú, demostrant la concepció generalitzada entre els grups de l’oposició d’un govern opac i amb actituds antidemocràtiques.