Al passat ple extraordinari del 6 de novembre, l’oposició va votar en bloc en contra de les ordenances fiscals presentades pel govern municipal. El Grup Municipal d’Abrera En Comú va argumentar el seu vot desfavorable recriminant al govern l’incompliment dels compromisos plenaris.

El portaveu d’Abrera En Comú, Valeri Mena, va notificar el seu vot en contra afirmant que “per l’incompliment dels compromisos presos amb Abrera En Comú, per l’incompliment de la implementació de la tarifació social i perquè tampoc se’ns ofereix cap compromís ferm en relació a la proposta de subvenció de l’IBI, el Grup Municipal d’Abrera En Comú votarem en contra d’aquestes ordenances fiscals”.

El portaveu fa referència a compromisos com la inclusió de la tarifació social a les ordenances per “garantir un accés equitatiu per a tothom i que ningú quedi exclòs de l’oportunitat d’accedir a serveis o equipaments”. Aquest compromís va ser adoptat al novembre del 2011 i Abrera En Comú l’ha mantingut com una prioritat en totes les comunicacions sobre les ordenances mantingudes amb el govern.

També al·ludeix a la redacció d’un reglament que definís què és un habitatge desocupat, de tal manera que es pogués aplicar el recàrrec del 50% de l’IBI. La redacció d’aquest reglament va ser una proposta d’Abrera En Comú al govern municipal a l’any 2016 per aplicar un recàrrec que ja figurava a les ordenances. El govern va acceptar fet que va decidir el vot favorable dels comuns.

Valeri Mena: «Aquest anys, a banda de peticions històriques, afegim la subvenció de l’IBI a famílies desocupades o en atur».

En la seva intervenció, el portaveu d’Abrera En Comú, Valeri Mena, també va mencionar que “aquest any, a banda d’aquestes peticions històriques, afegim la subvenció de l’IBI a famílies desocupades o en atur o amb prestacions de Renda Garantida Ciutadana”. El regidor considera que “és una proposta oberta i flexible” i que Abrera “disposa de la suficiència financera com per demostrar solidaritat amb aquelles famílies que pateixen dificultats econòmiques”.

El govern no va donar resposta ni va mostrar cap compromís a aquesta proposta, pel que el portaveu d’Abrera En Comú va recriminar-los “no hi ha res en les respostes del govern a les nostres propostes que ens facin modificar el sentit del nostre vot a les ordenances fiscals dels darrers exercicis”.