[:ca]

El govern municipal d’Abrera, conformat per PSC, ERC i CiU, ha rebutjat propostes d’acord feministes proposades per altres Grup Municipals sense cap justificació política.

Els regidors i regidores d’Abrera En Comú asseguren que algunes posicions del govern no s’expliquen, en referència a les propostes dels comuns que el govern ha rebutjat durant aquest mandat, com elaborar un protocol de prevenció d’agressions sexistes en les festes locals, o també l’elaboració una auditoria urbanística amb perspectiva de gènere.

El PSC no comptava amb cap apartat de gènere ni de feminisme al seu programa electoral; sembla que hagin descobert la lluita feminista durant aquest mandat com a propaganda electoralista.

Aquestes propostes, rebutjades per l’Alcalde i el govern municipal en els plens, després han estat anunciades interessadament per part de l’Alcalde, en espais com a la subseu del 5è Congrés de les Dones del Baix Llobregat, tot i havent-les rebutjat anteriorment en l’espai de sobirania local, com és el Ple Municipal.

Això s’agreuja, segons Abrera En Comú, perquè el PSC no comptava amb cap apartat de gènere ni de feminisme al seu programa electoral. Asseguren que «sembla que hagin descobert la lluita feminista durant aquest mandat com a propaganda electoralista».

Una altra lluita que Abrera En Comú ha defensat particularment és la d’articular una estratègia municipal pel Consell de Dones, incentivant la participació de la ciutadania. Malgrat que el govern va esmenar i aprovar aquestes iniciatives, encara no l’han executat.

Actualment el Consell de Dones d’Abrera, peça clau de les polítiques locals de gènere, es manté com un òrgan sense pla de treball i que incompleix el seu reglament.

[:]