Ens reunim amb el govern per parlar sobre el PLS

El passat divendres es va celebrar una reunió amb membres del govern i la participació d’#Abrera en Comú i Ciutadans per part de l’oposició, per parlar sobre la situació del Pla Local de Salut (PLS).

El grup motor del PLS ha iniciat el procés d’elaboració del pla al juliol d’aquest any i segons se’ns ha comunicat està previst finalitzar-ho al gener de 2020. Principalment el pla es composarà a partir de dues fases d’elaboració: la fase diagnòstica i el pla d’acció.

Esperem que aquest Pla sigui l’oportunitat per començar a engegar accions necessàries com el reforçament de programes com el de “Salut i Escola” o solucionar l’evident situació deficient de l’ambulatori d’Abrera.

A la reunió hem expressat la nostra voluntat de participar-hi en el procediment d’elaboració com a representants polítics en el consistori. També hem expressat el nostre desig que aquest sigui un pla que compti amb el compromís real de la institució. Tant per l’elaboració participativa com per la seva execució.

L’experiència demostra que altres plans locals venuts com a participatius han acabat convertint-se en espais de promoció de membres del govern d’Abrera, amb procediments manipulats i sense garanties d’aplicació.

Esperem que aquest Pla sigui l’oportunitat per començar a engegar accions necessàries com el reforçament de programes com el de “Salut i Escola”, l’acompanyament a les cuidadores no professionals, la promoció de salud sexual i reproductiva o solucionar l’evident situació deficient de l’ambulatori d’Abrera.