La moció presentada conjuntament per Abrera En Comú i Alternativa d’Abrera va rebre esmenes per part de l’equip de govern i va aprovar-se per unanimitat

El plenari municipal d’Abrera va aprovar, en la sessió ordinària del passat dijous 30 de setembre de 2021, redactar una modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) per incloure la cessió obligatòria del 30% dels edificis de nova construcció a habitatges de protecció oficial en règim de lloguer a proposta d’Abrera En Comú i Alternativa d’Abrera.

La moció presentada conjuntament per ambdós grups reprèn el compromís plenari que va adoptar-se el novembre de 2018 amb l’aprovació d’altra moció que lligava la cessió del 30% a habitatge de lloguer social a la revisió del POUM. Els portaveus d’Abrera En Comí i Alternativa d’Abrera asseguren que «necessitem engegar la modificació puntual que ens permeti apujar el percentatge de cessió que estableix la llei i comprometre el govern municipal; sobretot veient la paràlisi de revisió del POUM que defensa el govern Naharro».

El regidor d’Abrera en Comú, Joaquín Eandi, va insistir en la necessitat de començar la revisió del POUM i afirmà que «esperar que es resolgui el procés jurídic obert contra la Generalitat de Catalunya per l’aprovació de diferents plans directors urbanístics suposa lligar al municipi de peus i mans; no podem renunciar a endreçar i actualitzar el planejament urbanístic vigent des de fa més de 30 anys».

Tant Abrera en Comú com Alternativa d’Abrera han valorat positivament l’aprovació i el compromís adoptat pel ple de l’Ajuntament amb aquesta moció que «hauria de permetre generar un sostre d’habitatge de protecció oficial de lloguer que pugui ajudar a posar fre a l’escalada de preus del sector privat».