El 29 de desembre de 2021, el Ple de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) va donar la raó per unanimitat al Grup Municipal d’Abrera En Comú en la reclamació contra l’Ajuntament d’Abrera per denegació d’informació. La GAIP és un òrgan independent, nomenat pel Parlament de Catalunya, de tutela del dret d’accés a la informació per part de la ciutadania.

Els comuns havien demanat còpia de l’esborrany de la diagnosi de l’Estudi de mobilitat Urbana Sostenible. El govern porta més d’any i mig treballant en una diagnosi de la mobilitat local per redactar aquest pla, un dels assumptes que més preocupa els veïns i veïnes d’Abrera.

No obstant això, el Pla de Mobilitat Sostenible és un dels molts projectes de poble que aquest govern es mostra incapaç de dur a terme, fins i tot la pàgina web municipal afirma que l’últim trimestre de 2016 s’iniciaria la licitació per a contractar l’empresa que s’encarregaria de la redacció d’aquest projecte.

Fora de termini, l’Alcalde va respondre al Grup Municipal d’Abrera En Comú denegant l’accés a la informació. Afortunadament, existeixen òrgans supramunicipals amb capacitat d’esmenar les arbitrarietats del govern Naharro en temes de transparència.

Així, la GAIP ha resolt que la resposta de l’alcalde és clarament lesiva dels drets del grup reclamant, que l’Ajuntament no ha emès cap informe a la GAIP en què justifiqui, ni tan sols mínimament, la seva posició contrària a l’accés, i que tampoc ha justificat mínimament quin és el dany que l’accés de la persona regidora al document de treball de l’informe de la diagnosi de l’Estudi de mobilitat urbana sostenible podria fer a l’Ajuntament.

Valorem molt positivament la feina i la resolució de la GAIP i lamentem aquesta nova mostra d’arbitrarietat del govern Naharro, que s’està acostumant a utilitzar plans municipals de llarg abast, com el de salut o el de prevenció de residus, com a eines d’ús exclusiu del govern sense implementar-los ni portar-los a debat plenari.