Història

Una Abrera social i en comú

Abrera En Comú és una plataforma política d'esquerres, assembleària i local. S'origina en la unió de persones procedents de diferents tradicions polítiques i sindicals, i ciutadania compromesa amb la defensa d'allò comú al municipi.

Eleccions municipals 2015

Abrera En Comú va presentar una candidatura electoral a les eleccions del maig de 2015, aconseguint 3 regidors a l'Ajuntament i esdevenint una principal força de l'oposició al govern municipal.

Codi ètic

Les persones que formen part d'Abrera En Comú es comprometen a complir els principis bàsics que fonamenten la creació d'Abrera En Comú.

Assemblearisme

Ens comprometem a seguir les decisions preses en els mecanismes democràtics i assemblearis oberts a tota la població

Limitació de mandats

Ens comprometem a limitar el mandat a dues legislatures consecutives excepcionalment prorrogable a un més

Autogestió

Renunciem als crèdits bancaris i a les donacions particulars que puguin coartar la independència política d'Abrera En Comú

Transparència

Ens comprometem a fer públiques les agendes dels càrrecs electes, així com els ordres del dia i les actes de les reunions

Limitació de sous

Ens comprometem a no ingressar més de 2.000 euros mensual per tots els conceptes en cas de dedicació exclusiva

Rendició de comptes

Rendició de comptes de les actuacions dels i les representants davant la ciutadania

Programa Electoral
legislatura 2015-2018

A Abrera En Comú defensem plenament la democràcia. Ens definim com un partit d’esquerres (compromesa amb els treballadors i les treballadores), assembleari (l’assemblea és l’òrgan màxim de decisió) i local (un govern compromès amb Abrera i format per persones identificades amb aquest poble).

Programa Electoral
Participació i democràcia
 • Creació de la regidoria de Participació Ciutadana
 • Fomentar l’ús dels mecanismes de participació
 • Pla de foment i associatiu
 • Pressupostos participatius
 • Consell infantil
Urbanisme i medi ambient
 • Aprovar el POUM
 • Oposició a la variant de la C-55 i qualsevol altra infraestructura que divideixi més el territori
 • Pla d’acció per l’energia sostenible
Educació, cultura i joventut
 • Defensar l’escola pública, laica i gratuïta
 • Elaborar Pla Educatiu d’Abrera
 • Crear una comissió de festes efectiva
 • Fira d’Entitats Socials
 • Crear el Consell de Joves
Servei a les persones
 • Garantir el benestar amb polítiques que actuïn contra els factors d’exclusió social 
 • Garantir l’accés a l’aigüa
 • Reglament de gestió dels ajuts econòmics de Serveis Socials

Grup Municipal

Soy un bloque de texto. Haz clic en el botón Editar para cambiar este texto. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Valeri Mena

Cristina Bigordà

Joaquín Eandi

https://www.youtube.com/watch?v=oEU0iYYIZ9Q

Sense una ciutadania mobilitzada, informada i crítica els canvis que necessita Abrera solament seran cosmètics, de gestió i no de fons.

Valeri Mena, Portaveu d'Abrera En Comú

M’il·lusiona formar part d’un gran equip de persones; amb el l’impuls i les
experiències construirem benestar per a totes i tots.

Cristina Bigordà, Regidora d'Abrera En Comú

Ha arribat l’hora de sumar-nos a la nova política, a la política feta per i per a la ciutadania. Posem, entre tots i totes, Abrera en moviment!

Joaquín Eandi, Regidor d'Abrera En Comú