Història

Una Abrera social i en comú

Abrera En Comú és una plataforma política d'esquerres, assembleària i local. S'origina en la unió de persones procedents de diferents tradicions polítiques i sindicals, i ciutadania compromesa amb la defensa d'allò comú al municipi.

Eleccions municipals 2015

Abrera En Comú va presentar una candidatura electoral a les eleccions del maig de 2015, aconseguint 3 regidors a l'Ajuntament i esdevenint una principal força de l'oposició al govern municipal.

Eleccions municipals 2019

A les eleccions municipals, Abrera En Comú vam presentar una candidatura renovada i encapçalada per Joaquín Eandi, Raúl Montesinos i Ester Jurado. Els resultats no van ser positius pel projecte comú: es manté un únic regidor al consistori i el PSC va guanyar amb majoria absoluta.

Codi ètic

Les persones que formen part d'Abrera En Comú es comprometen a complir els principis bàsics que fonamenten la creació d'Abrera En Comú.

Assemblearisme

Ens comprometem a seguir les decisions preses en els mecanismes democràtics i assemblearis oberts a tota la població

Limitació de mandats

Ens comprometem a limitar el mandat a dues legislatures consecutives excepcionalment prorrogable a un més

Autogestió

Renunciem als crèdits bancaris i a les donacions particulars que puguin coartar la independència política d'Abrera En Comú

Transparència

Ens comprometem a fer públiques les agendes dels càrrecs electes, així com els ordres del dia i les actes de les reunions

Limitació de sous

Ens comprometem a no ingressar més de 2.000 euros mensual per tots els conceptes en cas de dedicació exclusiva

Rendició de comptes

Rendició de comptes de les actuacions dels i les representants davant la ciutadania

Programa Electoral
mandat 2019-2023

A Abrera En Comú defensem plenament la democràcia. Ens definim com un partit d’esquerres (compromesa amb els treballadors i les treballadores), assembleari (l’assemblea és l’òrgan màxim de decisió) i local (un govern compromès amb Abrera i format per persones identificades amb aquest poble).

Programa Electoral
Participació i democràcia
 • Creació de la regidoria de Participació Ciutadana
 • Fomentar l’ús dels mecanismes de participació
 • Pla de foment i associatiu
 • Pressupostos participatius
 • Consell infantil
Urbanisme i medi ambient
 • Aprovar el POUM
 • Oposició a la variant de la C-55 i qualsevol altra infraestructura que divideixi més el territori
 • Pla d’acció per l’energia sostenible
Educació, cultura i joventut
 • Defensar l’escola pública, laica i gratuïta
 • Elaborar Pla Educatiu d’Abrera
 • Crear una comissió de festes efectiva
 • Fira d’Entitats Socials
 • Crear el Consell de Joves
Servei a les persones
 • Garantir el benestar amb polítiques que actuïn contra els factors d’exclusió social 
 • Garantir l’accés a l’aigüa
 • Reglament de gestió dels ajuts econòmics de Serveis Socials

Grup Municipal

A l’Ajuntament d’Abrera, Abrera En Comú està representada per 1 regidor: Joaquín Eandi, portaveu del Grup Municipal.

https://www.youtube.com/watch?v=oEU0iYYIZ9Q

Sense una ciutadania mobilitzada, informada i crítica els canvis que necessita Abrera solament seran cosmètics, de gestió i no de fons.

Valeri Mena, Portaveu d'Abrera En Comú

M’il·lusiona formar part d’un gran equip de persones; amb el l’impuls i les
experiències construirem benestar per a totes i tots.

Cristina Bigordà, Regidora d'Abrera En Comú

Ha arribat l’hora de sumar-nos a la nova política, a la política feta per i per a la ciutadania. Posem, entre tots i totes, Abrera en moviment!

Joaquín Eandi, Regidor d'Abrera En Comú